Rajzverseny

Ne csak nézzen, lásson is! Látás vizsgálat


„ A TEST LÁMPÁSA A SZEM” KREATÍV RAJZPÁLYÁZAT PÁLYÁZATI ÉS RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA„A test lámpása a szem” kreatív rajzpályázat kiírója az OPTI-MANN
KFT (székhely:2330 Dunaharaszti Fő út 92./KÉK-DUNA ÜZLETHÁZ/)
A pályázaton való részvétel szabályait jelen szabályzat tartalmazza.


I. PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:

1A pályázó:A Pályázaton magyarországi lakcímmel és budapesti, Pest-megyei
székhelyű intézménnyel való jogviszonnyal rendelkező,a 2014.évben ötödik(5.)életévüket betöltött,de tizenötödik(15.)életévüket be nem töltött gyermekek vehetnek részt,akik a jelen Szabályzat feltételeinek megfelelően a pályázatukat 2014.05.16.-ig eljuttatják az OPTI-MANN KFT(2330.DUNAHARASZTI.FŐ.ÚT.92.(KÉK-DUNA ÜZLETHÁZ)POSTACÍMRE.A pályázatokat személyesen is le lehet adni postacímre.
1.1 A Pályázatnak nevezési díja nincs.

II. A PÁLYAMUNKA:

2.1 A pályázatra olyan munkákat várnak,amelyek jól szemléltetik,hogy milyen szerepet tölt be az emberi test egyik legfontosabb szerve a szem.A szemmel,látással kapcsolatosan bármit elfogadunk.A pályaművek hátoldalára fel kell tüntetni : a pályázó nevét,életkorát,elérhetőségét,az intézmény nevét amelynek a pályázó a tanulója ,a pályázatnak címet kell adni amit szintén fel kell tüntetni.A Pályázatot A4-es rajzlapon kell benyújtani,ami szabadon választott eszközzel készülhet.A borítékon fel kell tüntetni:
„A test lámpása a szem” rajzpályázat.Továbbá mellékelni kell a szülői nyilatkozatot a pályázaton való részvételről,adatok kiadásáról.A hiányos adatokkal beküldött művek a pályázaton sajnos nem vehetnek részt.
2.2A Pályázó a pályamunkája benyújtásával hozzájárul annak nyilvánosságra hozatalához,szavatolja,hogy az nem sérti harmadik személy szellemi alkotáshoz fűződő jogát.
2.2 Egy Pályázó legfeljebb két művel pályázhat.
2.3 A zsűri a pályaműveket : kreativitás,egyediség,üzenet, kivitelezés
szempontjai szerint választja ki ,és a legjobb pályaműveket a III.pontban részletezett módon díjazza.
2.4 A tévesen értelmezett,továbbá a határidőn túl beérkezett pályamunkákat a Kiíró a Pályázatból kizárja.
2.5 A pályamunkák beküldésével a pályázó hozzájárul,hogy munkáját a Kiíró, nevének,korának,intézményhez tartozásához való feltüntetésével esetleges kiállítás keretében nyilvánosságra hozza,internetes oldalon közzétegye.
2.6 A Kiíró a jelen rendelkezésből eredő bármely jogvita esetén mindennemű felelősséget kizár.
2.7 A Kiíró nem köteles a pályázó részére visszaszolgáltatni a pályamunkákat
2.8 A pályázók által valótlan,hiányos,téves adatok megadásából eredően a Kiíró a pályázat lebonyolításában felelősséget nem vállal.
2.9 Leadási határidő: A pályaművek beküldési határideje:2014.május16.


III. AZ ÉRTÉKELÉS:

1. A pályázatokat egy független öttagú szakmai zsűri bírálja el,a 2.4 és a 2.5 pontban ismertetett kritériumok alapján. A zsűri döntése végleges fellebezésnek helye nincs.

IV.DÍJAK
III. KORCSOPORT (12-14 ÉVES KORIG)
1. A pályázat első helyezettje egy 30.000 Ft értékű(azaz harmincezer) vásárlási utalványt kap a CHRISTINA OPTIKA jóvoltjából,melyet levásárolhat a kiíró pályázat telephelyén (2330 Dunaharaszti Főút 92). Az utalvány bármire felhasználható ami az üzleten belül található. Valamint egy ajándékkosarat és egy 30%-os kedvezményes kupont kap, szintén a kiíró cég jóvoltából mely átruházható és 1 éven belül felhasználható. A pályázó intézményéhez tartozó csoportot vagy osztályt a kiíró vállalja az ingyenes látásszűrést minden gyermek számára aki az első helyezett osztályába,csoportjába tartózik.
2. A pályázat második helyezettje 15.000 Ft értékű(azaz tizenötezer) vásárlási utalványt kap a CHRISTINA OPTIKA jóvoltjából melyet levásárolhat a kiíró pályázat telephelyén (2330 Dunaharaszti Főút 92). Az utalvány bármire felhasználható ami az üzleten belül található. Valamint egy ajándékkosarat és egy 30%-os kedvezményes kupont kap, szintén a kiíró cég jóvoltából mely átruházható és 1 éven belül felhasználható. A pályázó ingyenes látásvizsgálatban részesül.
3. A pályázat harmadik helyezettje 10.000 Ft értékű (azaz tízezer) 100% UV védelemmel ellátott napszemüveget és tartozékot kap. Valamint ingyenes látásvizsgálatban részesül.
II. KORCSOPORT (8-11 ÉVES KORIG)
1. A pályázat első helyezettje egy 20.000 Ft értékű (azaz húszezer)vásárlási utalványt
kap a CHRISTINA OPTIKA jóvoltjából,melyet levásárolhat a kiíró pályázat
telephelyén (2330 Dunaharaszti Fő út 92). Az utalvány bármire felhasználható ami
az üzleten belül található. Valamint 1 darab kerékpárt kap ajándékba.

A pályázó intézményéhez tartozó csoportot vagy osztályt a kiíró vállalja az ingyenes
látásszűrést minden gyermek számára aki az első helyezett osztályába,csoportjába
tartozik.
2. A pályázat második helyezettje egy 15.000 Ft értékű (azaz tizenötezer) vásárlási
utalványt kap a CHRISTINA OPTIKA jóvoltjából,melyet levásárolhat a kiíró pályázat telephelyén (2330 Dunaharaszti Fő út 92). Az utalvány bármire felhasználható ami az üzleten belül található. Valamint 2 darab mozijegyet kap. A pályázó ingyenes látásvizsgálatban részesül.
3. A pályázat harmadik helyezettje 10.000 Ft értékű (azaz tízezer) 100% UV védelemmel ellátott napszemüveget és tartozékot kap. Valamint ingyenes látásvizsgálatban részesül.
I. KORCSOPORT (5-7 ÉVES KORIG)
1. A pályázat 1 helyezettje egy 25.000 Ft értékű (azaz huszonötezer) vásárlási utalványt kap a CHRISTINA OPTIKA jóvoltjából,melyet levásárolhat a kiíró pályázat telephelyén (2330 Dunaharaszti Fő út 92.) Az utalvány bármire felhasználható,ami az üzleten belül található. Valamint egy ajándékkosarat és egy 2 személyre szóló játszóházi belépőt kap. A pályázó ingyenes látásvizsgálatban részesül.
2. A pályázat második helyezettje egy 15.000 Ft értékű (azaz tizenötezer) vásárlási utalványt kap a CHRISTINA OPTIKA jóvoltjából,melyet levásárolhat a kiíró pályázat telephelyén (2330 Dunaharaszti Fő út 92). Az utalvány bármire felhasználható ami az üzleten belül található. A pályázó ingyenes látásvizsgálatban részesül és egy játékokkal teli ajándékkosarat kap.
3. A pályázat harmadik helyezettje egy 10.000Ft értékű (azaz tízezer) 100% UV védelemmel ellátott napszemüveget és tartozékot kap. Valamint ingyenes látásvizsgálatban részesül.

KÜLÖNDÍJ
A legtöbb pályázatot benyújtó intézmény,különdíjban részesül!A kiíró
vállalja az intézmény által kiválasztott 3 gyermek komplett szemüvegének el
készítését.A 300 fő alatti intézményeknél a különdíj 10 cs. fénymásoló papír kerül
átadásra.
A nem nyert pályázatok közül vigasz díjként kisorsolunk egy csokoládé
ízesítésű tortát.


A DÍJAK KÉSZPÉNZRE NEM VÁLTHATÓK!
A DÍJAKKAL KAPCSOLATBAN A NYERTEST SEMMILYEN ADÓ
KÖTELEZETTSÉG NEM TERHELI.

V.A NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE, A NYEREMÉNYEK
ÁTVÉTELE:

1. A nyeremények átvehetők a kiírt eredményhirdetés napján a kiíró telephelyén
(2330.Dunaharaszti.Fő.út.92)szám alatt,ünnepélyes eredményhirdetés keretein belül.
Megkérünk minden kedves pályázót,hogy e napon legyen szíves jelen lenni,hogy a
nyereményét áttudja venni.
A kiírt időpont: 2014.05.......... ….....óra.
2. A pályázatok két hétig 2014.05.29.-2014.06.14.-ig megtekinthetők lesznek 2330.Dunaharaszti.FŐ.ÚT.92 sz alatt a KÉK-DUNA ÜZLETHÁZBAN!
3. A nyereményeket esetlegesen helyettesítő áruval kapcsolatban a pályázók
semmilyen követelést nem támaszthatnak a kiíróval szemben.

VI.SZERZŐI JOGOK
1. A pályázó díjmentesen hozzájárul és lemond a pályamunkályával kapcsolatban
minden szerzői jogáról és minden ellenszolgáltatás nélkül hozzájárul,hogy a pályaműve nyilvánosságra hozatal jogát engedélyezi.
2. A pályázó szavatolja,hogy a pályamű saját alkotása,nem tartalmaz becsületsértő
vagy jogszabályba ütköző elemet.
3. Harmadik személynek nincs olyan joga,követelése amely korlátozná vagy
akadályozná a pályázó által beküldött pályaművének a jelen szabályzat szerinti
felhasználását.Nem tartalmaz jogosulatlan vagy kéretlen hirdetést,politikai kampányt vagy ilyen jellegű promóciót ,másokat nem lejárató célzatú ill.nem alkalmas gyűlöletkeltésre ,nem tartalmaz félrevezető információt ,trágár,másokat
fenyegető ,diszkriminatív vagy illetlen ,a 3. személyek jó hírnevét sértő tartalmat
nem hív fel erőszakos,antiszociális viselkedésre.
4. Azon pályaműveket,amely egyértelműen bizonyíthatóan sértő a pályázatból
kizárásra kerül.

VII.FELELŐSSÉG
1. A kiíró és a lebonyolító a pályázót valamint harmadik személyekkel szemben kizárja a felelősséget a benyújtott pályamunkával kapcsolatban esetlegesen felmerülő,szerzői jogi illetve egyéb jogsértéssekkel kapcsolatban.
2. A kiíró ill. lebonyolító nem vállal felelősséget,ha valaki a pályamunkáját harmadik személy nevében küldi el.
3. Az adatok helytállóságát a pályázatra történő jelentkezés során(vagy azt követően)a kiírónak nem áll módjában ellenőrizni.

VIII.ADATVÉDELEM
1. A pályázó a pályamunkája elküldésével hozzájárul,hogy személyes adatait a kiíró a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezelje,azok a kiíró adatbázisába bekerüljenek.
2. A kiíró pályázó által megadott személyes adatokat az adatok megadásától a pályázat lezárultát követő 120 napon keresztül kezeli,kivéve ha a pályázó az adatok törlését kéri,avagy kifejezett hozzájárulását adta ahhoz,hogy azokat a kiíró további meghatározott ideig kezelje.Az adatkezelési időtartam lejáratával,illetve az adatok törlése iránti kérelmének kézhezvételét követő 30 napon belül a kiíró a pályázó személyes adatait nyilvántartásából törli.
3. A kiíró mint adatkezelő az adatokat harmadik személyek részére nem továbbítja,ill.nem hozza nyilvánosságra a következő kivétellel: A nyertesek nevét(csak kizárólag település megjelölésével)a kiíró a saját weboldalon(www.christinaoptika@hu) ill.a jelen szabályzatban előírt egyéb módon teszi közzé.
4. Az adatkezelő az adatkezelést a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz bejelentette,az adatvédelmi nyilvántartási azonosító kiadása folyamatban van.


IX. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
1. Apályázó a pályamunkája elküldésével elismeri,hogy teljes körűen megismerte a jelen szabályzatot,azt feltétel nélkül elfogadta. Amennyiben a pályázó szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el,valamint azzal kapcsolatban kifogást emel,a pályázatban nem jogosult részt venni.
2. A hivatalos szabályzat,továbbá a pályázatról részletes információk kérhetők az OPTI-MANN KFT-től (optimann@t-online.hu)
3. Jogi út kizárva.A kiíró a pályázat lezárulása után semmilyen a pályázatról kapcsolatos reklamációt nem fogad el.Számítógépes szemvizsgálat, szemüveg készítés, kontaktlencse

Webdesign